Oświadczenie o ochronie prywatności SoterICS

SoterICS zobowiązuje się do ochrony prywatności i właściwego obchodzenia się z Twoimi danymi osobowymi. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby jasno i jasno wyjaśnić, jakie dane osobowe gromadzimy, jakiemu celowi będą służyć i jakie są Twoje prawa w tym zakresie.

Wersja niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności (wersja: 2.0) pochodzi z dnia 13 kwietnia 2023 roku.

Spis treści

1 Do kogo odnosi się słowo „my”?

2 Zakres

3 Dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

3.1 Korzystanie z naszej strony internetowej

3.2 Kontakt za pośrednictwem strony internetowej

3.3 Wysyłka newslettera

3.4 Zarządzanie relacjami z klientami (w tym potencjalni klienci)

3.5 Organizacja imprez

3.6 Rekrutacja i selekcja

3.7 Zarządzanie relacjami z dostawcami (w tym potencjalni dostawcy)

3.8 Rejestracja na webinarium za pośrednictwem strony internetowej

3.9 Zgłoś incydent za pośrednictwem strony internetowej

4 Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

5 Przekazywanie danych osobowych poza EOG

6 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

7 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach

8 Jakie są Twoje prawa i jak z nich korzystać?

8.1 Prawo do informacji i prawo dostępu

8.2 Prawo do sprostowania danych

8.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania

8.4 Prawo do przenoszenia danych

8.5 Prawo do sprzeciwu

8.6 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

8.7 Prawo do odwołania zgody

8.8 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach

9 Do kogo kierować pytania lub ewentualne skargi dotyczące prywatności?

10 Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności

1 Do kogo odnosi się słowo „my”?

„My” lub „nasz” oznacza SoterICS B.V. z siedzibą w Veldkant 33 A, 2550 KONTICH i numerem rejestracyjnym 0802.949.865.

Firma SoterICS B.V. będąca w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub skargi dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub przetwarzania Twoich danych osobowych, lub jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, skontaktuj się z nami przez e-mail na adres:

info@soterics.be

lub pocztą na adres:

SoterICS B.V.

Attn. Privacy Office

Veldkant 33 A

2550 Kontich

Belgia

2 Zakres

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy tej strony internetowej, naszych działań marketingu bezpośredniego oraz ogólnej organizacji SoterICS.

3 Dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową i / lub kontaktujesz się z nami, niektóre dane osobowe mogą być przetwarzane. Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat różnych czynności przetwarzania, które mogą Cię dotyczyć.

3.1 Korzystanie z naszej strony internetowej

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy przetwarzać dane osobowe za pomocą technik online, takich jak pliki cookie, moduły śledzące, skrypty i podobne technologie (zwane dalej „plikami cookie”). Mogą one obejmować (1) niezbędne pliki cookie, które są absolutnie niezbędne do wysłania wiadomości za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej lub przechowywania informacji o świadczeniu usługi, o którą wyraźnie prosiłeś; (2) funkcjonalne pliki cookie, które dodatkowo kształtują korzystanie z naszej strony internetowej; (3) analityczne pliki cookie do pomiaru i analizy korzystania z naszej strony internetowej; (4) marketingowe pliki cookie w celu dostarczania (spersonalizowanych) reklam; oraz (5) inne pliki cookie stron trzecich, które zezwalamy na naszej stronie internetowej.

Dodatkowe informacje można znaleźć w naszym oświadczeniu dotyczącym plików cookie.

3.2 Kontakt za pośrednictwem formularzy internetowych

Zgoda – Formularze kontaktowe są dostępne na naszej stronie internetowej, aby się z nami skontaktować. W każdej chwili możesz również skontaktować się z nami przez e-mail lub telefon. Przetwarzamy dane osobowe w celu przetworzenia Twojej prośby o kontakt, ale nie mamy widoczności ani kontroli nad innymi danymi osobowymi, które możesz nam przekazać za pośrednictwem otwartych pól. Prosimy nie podawać żadnych poufnych ani wrażliwych danych.

Dane są przetwarzane za Twoją zgodą. Pamiętaj, że możesz odwołać w dowolnym momencie. Odwołanie to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

 • Jakie dane osobowe przetwarzamy?
  • Dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak:
   • Twoje imię i nazwisko
   • podany przez Ciebie adres e-mail
   • Twoje stanowisko
   • Nazwa Twojej firmy
  • Inne możliwe dobrowolnie udostępnione dane w formularzu kontaktowym:
   • Strona internetowa Twojej firmy
   • Twój numer telefonu
 • W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe? Z pierwszej ręki, gdy wypełnisz nasz formularz kontaktowy.
 • Jak długo przechowujemy dane? Do 1 roku po zakończeniu żądania kontaktu plus okres archiwizacji powiązanej komunikacji (takiej jak wiadomości e-mail) w celu zawarcia umowy lub analizy.
 • Komu udostępniamy dane osobowe (innym niż spółki stowarzyszone i stowarzyszone)? Partnerzy przetwarzający dane (tj. nasz partner hostingowy), do których zwracamy się w celu uzyskania naszej strony internetowej, kontaktu i relacji z klientami.
 • Czy działania te obejmują zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach? Nie
 • Czy dane są przekazywane poza EOG? Nie

3.3 Wysyłka newslettera

Zgoda – Możesz zapisać się do naszego biuletynu za pośrednictwem naszej strony internetowej. Przetwarzamy zebrane dane osobowe, aby skontaktować się z Tobą, gdy dostępny jest nowy biuletyn.

Dane są przetwarzane za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Odwołanie to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Oznacza to, że Twoja zgoda dotyczy wszystkich wcześniej otrzymanych biuletynów, ale nie przyszłych wysyłek.

– Jakie dane osobowe przetwarzamy? Dane identyfikacyjne i kontaktowe

 W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe? Z pierwszej ręki przy subskrypcji

– Jak długo przechowujemy dane? Dopóki zgoda nie zostanie odwołana
– komu udostępniamy dane osobowe (poza spółkami powiązanymi i stowarzyszonymi)? Partnerzy przetwarzający dane (np. nasza platforma e-mailowa), do których zwracamy się o wydanie naszej strony internetowej lub biuletynu.

– Czy działania te obejmują zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach? Nie

– Czy dane są przekazywane poza EOG? Nie

3.4 Zarządzanie relacjami z klientami (w tym potencjalni klienci)

Uzasadniony interes – SoterICS nieustannie poszukuje nowych klientów, aktywnie nawiązuje w tym celu nowe kontakty i buduje relacje z istniejącymi klientami. W tym zakresie będą przetwarzane Twoje dane osobowe (np. w celu zaproszenia Cię do innych form komunikacji, wydarzenia…).

Przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie SoterICS. Zawsze możesz się temu sprzeciwić zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie „Prawo do sprzeciwu” w sekcji „Jakie są Twoje prawa i jak z nich korzystać”.

 • Jakie dane osobowe przetwarzamy?
  • Dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak:
   • Twoje imię i nazwisko
   • Podany przez Ciebie adres e-mail
   • podane numery telefonów komórkowych
   • podane numery telefonów
   • podany adres (adresy) służbowy
  • Inne możliwe dobrowolnie udostępniane dane podczas kolejnych kontaktów, takie jak:
   • Twoja firma
   • Twój dział
   • Twój bezpośredni przełożony
   • podane przez Ciebie stanowisko
   • dostarczona przez Ciebie wiadomość dowolnego rodzaju
   • zapewniony wypoczynek i inne zainteresowania
   • podane przez Ciebie konkretne dane osobowe
   • podana płeć
   • podane daty urodzenia
   • język, którym się posługujesz
   • wszelkie inne dobrowolnie udostępnione dane.
  • Inne publicznie dostępne dane, takie jak:
   • Link do Twojego profilu LinkedIn
   • Link do Twojego profilu na Twitterze.

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe? Z pierwszej ręki poprzez zarządzanie relacjami z klientami.

 • Jak długo przechowujemy dane? Do 5 lat po zakończeniu końcowego projektu lub kontaktu.
 • Komu udostępniamy dane osobowe (innym niż spółki stowarzyszone i stowarzyszone)? Partnerzy przetwarzający dane (tj. nasza platforma CRM), do których zwracamy się w sprawie naszej strony internetowej, kontaktu lub relacji z klientami.
 • Czy działania te obejmują zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach? Nie
 • Czy dane są przekazywane poza EOG? Nie

 

3.5 Organizacja imprez

Zgoda – Kiedy rejestrujesz się na jedno z naszych wydarzeń, dane osobowe są przetwarzane w celu przetworzenia rejestracji i organizacji wydarzenia.

Dane są przetwarzane za Twoją zgodą. Udzieloną zgodę można odwołać w dowolnym momencie bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania danych do czasu jej odwołania. Oznacza to, że Twoja zgoda dotyczy wszystkich poprzednich wydarzeń, w których już uczestniczyłeś, ale nie będziesz już zapraszany na wydarzenia w przyszłości.

 • Jakie dane osobowe przetwarzamy?
  • Dane identyfikacyjne i kontaktowe
  • Inne możliwe dobrowolnie udostępnione dane:
   • Dane związane z pracą
   • Wypoczynek i zainteresowania
   • Szczególne dane osobowe
   • Preferencje żywieniowe lub alergie
  • W jaki sposób pozyskujemy dane? Z pierwszej ręki przy rejestracji
  • Jak długo je przechowujemy? Przechowujemy dane osobowe dotyczące Twojego uczestnictwa przez okres do 7 lat po wydarzeniu.
  • Komu udostępniamy dane osobowe (poza spółkami zależnymi i powiązanymi)? Partnerzy przetwarzający dane (np. organizatorzy wydarzeń, catering itp.), do których zwracamy się do organizacji i kształtowania naszych wydarzeń.
  • Czy działania te obejmują zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach? Nie
  • Czy dane są przekazywane poza EOG? Nie

3.6 Rekrutacja i selekcja

Zgoda – na (spontaniczne) aplikacje i budowanie puli rekrutacyjnej.

Uzasadniony interes – Do aktywnej rekrutacji.

Kiedy (spontanicznie) ubiegasz się o stanowisko w SoterICS, SoterICS przetwarza Twoje dane osobowe w celu rekrutacji i selekcji pracowników na wolne lub przyszłe stanowiska. Dane są przetwarzane (w tym budowanie puli rekrutacyjnej) za Twoją zgodą. Udzieloną zgodę można odwołać w dowolnym momencie bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania danych do czasu jej odwołania.

Gdy SoterICS aktywnie prowadzi rekrutację, SoterICS przetwarza Państwa dane osobowe. Obejmuje to tylko dane, które są publicznie dostępne (np. platformy LinkedIn i Google) lub dane przekazywane za pośrednictwem stron trzecich. Przetwarzanie to opiera się na uzasadnionym interesie SoterICS. Zawsze możesz się temu sprzeciwić zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie „Prawo do sprzeciwu” w sekcji „Jakie są Twoje prawa i jak z nich korzystać”.

Wreszcie, odnosimy się do naszego uzasadnionego interesu w udostępnianiu Twoich danych osobowych naszym spółkom stowarzyszonym i stowarzyszonym w ramach naszego procesu rekrutacji. Zawsze dążymy do znalezienia odpowiedniego zlecenia dla Ciebie. Zawsze możesz się temu sprzeciwić zgodnie z warunkami opisanymi w części „Prawo do sprzeciwu” w rozdziale „Jakie są Twoje prawa i jak możesz z nich skorzystać”.

 • Jakie dane osobowe przetwarzamy?
  • Dane identyfikacyjne i kontaktowe
  • Inne dane ewentualnie wymienione w CV:
   • Charakterystyka osobowa
   • Kontakty społeczne
   • Dane psychologiczne (tj. Opis osobowości lub charakter)
   • Skład rodzinny
   • Zajęcia rekreacyjne i zainteresowania osobiste
   • Program akademicki
   • Kompetencje zawodowe
   • Doświadczenie zawodowe
   • Członkostwo lub aktywne uczestnictwo w organizacjach zawodowych.
   • Aktualna pozycja
   • Kariera
   • Dokumentacja handlowa (tj. (częściowa) niezdolność do pracy)
   • Aktualne wynagrodzenie
   • Aktualna grzywka
 • W jaki sposób pozyskujemy dane?
  • (Spontaniczna) aplikacja: z pierwszej ręki podczas procesu składania wniosku.
  • Aktywna rekrutacja: za pośrednictwem stron trzecich, takich jak platformy publiczne lub pośrednicy.
 • Jak długo je przechowujemy?
  • Kandydatów, którzy nie zostali zatrzymani: przechowujemy Twoje dane osobowe do maksymalnie 7 lat po Twojej kandydaturze.
  • Z puli kandydatów na rekrutację: o ile zgoda nie zostanie cofnięta, do 7 lat po kandydaturze.
 • Kim są dane osobowe (poza spółkami powiązanymi i stowarzyszonymi)?
  • Partnerzy przetwarzający dane (np. agencje rekrutacyjne), do których zwracamy się w celu rekrutacji i selekcji.
 • Czy działania te obejmują zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach? Nie
 • Czy dane są przekazywane poza EOG? Nie

3.7 Zarządzanie relacjami z dostawcami (w tym potencjalni dostawcy)

Uzasadniony interes – SoterICS aktywnie nawiązuje kontakty z potencjalnymi dostawcami i umacnia istniejące partnerstwa. W tym celu nasi dostawcy przetwarzają dane współpracowników (np. account managerów)

Przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie SoterICS. Zawsze możesz się temu sprzeciwić zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie „Prawo do sprzeciwu” w sekcji „Jakie są Twoje prawa i jak z nich korzystać”.

 • Jakie dane osobowe przetwarzamy?
  • Dane identyfikacyjne i kontaktowe
  • Inne dane ewentualnie udostępniane podczas kolejnych kontaktów:
   • Dane związane z pracą
   • Wypoczynek i zainteresowania
   • Szczególne dane osobowe
  • W jaki sposób pozyskujemy dane? Z pierwszej ręki poprzez zarządzanie relacjami.
  • Jak długo je przechowujemy? Bez ograniczeń.
  • Komu udostępniamy dane osobowe (innym niż spółki stowarzyszone i stowarzyszone)? Systemy przetwarzania danych (np. nasza platforma CRM), których używamy do zarządzania relacjami.
  • Czy działania te obejmują zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach? Nie
  • Czy dane są przekazywane poza EOG? Nie

3.8 Rejestracja na webinarium za pośrednictwem strony internetowej

Uzasadniony interes – Webinaria są dostępne na naszej stronie internetowej do ponownego obejrzenia w dowolnym momencie. Przetwarzamy dane osobowe w celu rejestracji, jeśli dostarczone przez nas treści są osiągalne i wartościowe oraz aby móc śledzić, kto jest zainteresowany naszymi webinariami. Rejestrując się na webinarium, jesteś uważany za potencjalnego klienta i świadomy faktu, że możesz skontaktować się z Tobą w celu komercyjnego monitorowania. Prosimy nie podawać żadnych poufnych ani wrażliwych danych.

Przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie SoterICS. Zawsze możesz się temu sprzeciwić zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie „Prawo do sprzeciwu” w sekcji „Jakie są Twoje prawa i jak z nich korzystać”.

 • Jakie dane osobowe przetwarzamy?
  • Dane identyfikacyjne i kontaktowe:
   • Twoje imię i nazwisko
   • podany przez Ciebie adres e-mail.
  • W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe? Z pierwszej ręki po wypełnieniu wymaganych pól.
  • Jak długo przechowujemy dane? Do 7 lat po wypełnieniu prośby o obejrzenie webinarium plus okres archiwizacji powiązanych wiadomości (takich jak wiadomości e-mail)
  • Komu udostępniamy dane osobowe (innym niż spółki stowarzyszone i stowarzyszone)? Partnerzy przetwarzający dane (tj. nasz partner hostingowy), do których zwracamy się w celu uzyskania naszej strony internetowej, kontaktu i relacji z klientami.
  • Czy działania te obejmują zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach? Nie
  • Czy dane są przekazywane poza EOG? Nie

3.9 Zgłoś incydent za pośrednictwem strony internetowej

Uzasadniony interes – Formularz zgłoszenia incydentu jest dostępny na naszej stronie internetowej, aby skontaktować się z nami w przypadku, gdy potrzebujesz pomocy w przypadku incydentu bezpieczeństwa. W każdej chwili możesz również skontaktować się z nami przez e-mail lub telefon. Przetwarzamy dane osobowe w celu przetworzenia Twojego wniosku o zgłoszenie incydentu, ale nie mamy widoczności ani kontroli nad żadnymi innymi danymi osobowymi, które możesz nam przekazać za pośrednictwem otwartych pól. Prosimy nie podawać żadnych poufnych ani wrażliwych danych.

Przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie SoterICS. Zawsze możesz się temu sprzeciwić zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie „Prawo do sprzeciwu” w sekcji „Jakie są Twoje prawa i jak z nich korzystać”.

 • Jakie dane osobowe przetwarzamy?
  • Dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak:
   • Twoje imię i nazwisko
   • podany przez Ciebie adres e-mail
  • Inne możliwe dobrowolnie udostępnione dane w formularzu kontaktowym:
   • Twoja firma
   • dostarczona przez Ciebie wiadomość dowolnego rodzaju.
 • W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe? Z pierwszej ręki, gdy wypełnisz nasz formularz zgłoszenia incydentu.
 • Jak długo przechowujemy dane? Do 7 lat po zgłoszeniu incydentu plus okres archiwizacji powiązanych wiadomości (takich jak wiadomości e-mail)
 • Komu udostępniamy dane osobowe (innym niż spółki stowarzyszone i stowarzyszone)? Partnerzy przetwarzający dane (tj. nasz partner hostingowy), do których zwracamy się w celu uzyskania naszej strony internetowej, kontaktu i relacji z klientami.
 • Czy działania te obejmują zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach? Nie
 • Czy dane są przekazywane poza EOG? Nie

4 Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z naszych produktów i usług jako klient, możemy korzystać z usług stron trzecich, takich jak partnerzy, spółki stowarzyszone i stowarzyszone oraz dostawcy, którym przekazujemy Twoje dane osobowe w ramach tego procesu. Strony trzecie pomagają nam świadczyć, wspierać, rozwijać i rozumieć korzystanie z naszych produktów i usług oraz świadczyć usługi, takie jak hosting, wsparcie klienta i wsparcie techniczne, marketing, analityka, dostarczanie treści i / lub realizacja płatności online.

Ponadto możemy również udostępniać dane (w tym dane osobowe) stronom trzecim w ramach reorganizacji, restrukturyzacji, fuzji, sprzedaży lub innego przeniesienia aktywów biznesowych. Udostępniamy informacje dostarczone przez Ciebie, automatycznie zebrane informacje i informacje od innych stron stronom trzecim w zakresie niezbędnym do umożliwienia im świadczenia usług lub wsparcia. W działaniach opisanych powyżej wskazujemy dla każdej działalności kategorie stron trzecich, innych niż spółki powiązane i stowarzyszone, którym udostępniamy Twoje dane osobowe.

Ponadto możemy być zmuszeni do zapewnienia dostępu do Twoich danych lub przekazania Twoich danych z powodu obowiązku prawnego. Może to oznaczać władze, agencje rządowe lub inne strony trzecie.

Wreszcie, możemy udostępnić Twoje dane, jeśli okaże się to konieczne dla Twojego żywotnego interesu.

5 Przekazywanie danych osobowych poza EOG

SoterICS zawsze stara się uniknąć lub przynajmniej ograniczyć przekazywanie danych osobowych stronom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Jeśli jednak tak się stanie, zapewnimy tak szybko, jak to możliwe, że przekazanie to zostanie dostosowane do RODO (poprzez, między innymi, obecność decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w danym kraju lub ustanowienie odpowiedniej alternatywy, dodatkowych środków, jeśli to konieczne, itp.).

Odsyłamy do sekcji „Dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?” w przypadku konkretnych transferów.

6 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż jest to absolutnie konieczne do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zgromadzone lub zgodnie z nałożonym na nas obowiązkiem prawnym. Odsyłamy do sekcji „Dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?”) przez określony okres przechowywania.

7 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach

Europejskie prawodawstwo dotyczące ochrony danych (RODO) nakłada pewne warunki na organizacje, gdy podejmują decyzje dotyczące osób fizycznych wyłącznie na podstawie operacji przetwarzania, które są w pełni zautomatyzowane, w tym profilowania, oraz gdy decyzje te mają skutki prawne lub inne znaczące konsekwencje. SoterICS nie angażuje się w tego typu podejmowanie decyzji.

8 Jakie są Twoje prawa i jak z nich korzystać?

SoterICS uważa, że ważne jest, abyś zawsze zachował kontrolę nad przetwarzaniem swoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat różnych praw, które masz i możesz powołać się w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

W zależności od przetwarzania i jego podstawy prawnej, korzystanie z poniższych praw może wiązać się z pewnymi warunkami lub ograniczeniami.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw lub informacji o nich, prosimy o kontakt z info@soterics.com.

Przekażemy więcej informacji, jeśli istnieją pewne warunki związane z Twoją prośbą. Ponadto możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu zweryfikowania Twojej tożsamości, aby Twoje dane osobowe nie zostały błędnie usunięte lub udostępnione osobie, która nie jest do nich uprawniona. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę bez nieuzasadnionej zwłoki, ale w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Twojego żądania. Jeśli nie będziemy w stanie odpowiedzieć w ciągu jednego miesiąca i będziemy chcieli przedłużyć termin lub jeśli nie podejmiemy działań w związku z wnioskiem, powiadomimy Cię.

8.1 Prawo do informacji i prawo dostępu

Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także pewnych dodatkowych informacji opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Masz prawo do otrzymania od nas kopii przechowywanych przez nas danych osobowych, pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na prawa i wolności innych osób. Pierwsza kopia zostanie dostarczona bezpłatnie, ale na wielokrotne żądanie zastrzegamy sobie prawo do naliczenia rozsądnej opłaty.

8.2 Prawo do sprostowania danych

Jeśli dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, są niedokładne lub niekompletne, masz prawo do poprawienia tych informacji lub biorąc pod uwagę cele przetwarzania, uzupełnienia.

8.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą być przez nas przechowywane i wykorzystywane wyłącznie do ograniczonych celów. Prawo to ma zastosowanie, jeśli wystąpi którakolwiek z następujących sytuacji:

 • Kwestionujesz dokładność danych osobowych przez okres, który pozwala nam zweryfikować dokładność danych osobowych;
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych i żądasz w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 • Nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania opisanych powyżej, ale potrzebujesz ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • Sprzeciwiłeś się operacji przetwarzania i zażądałeś ograniczenia przetwarzania w oczekiwaniu na odpowiedź, czy nasze interesy przeważają nad Twoimi.

Oprócz naszego prawa do przechowywania Twoich danych osobowych, nadal możemy je przetwarzać, ale tylko:

 • Za Twoją zgodą;
 • W celu wszczęcia, wykonania lub obrony działań prawnych;
 • W celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub
 • Ze względu na interes publiczny.

Zanim zniesiemy ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, zostaniesz o tym poinformowany.

8.4 Prawo do przenoszenia danych

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanej, powszechnej i nadającej się do odczytu maszynowego formie. Masz również prawo, o ile jest to technicznie możliwe, do tego, aby Twoje dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez nas stronie trzeciej. Prawo to nie ma zastosowania, jeżeli naruszałoby to prawa i wolności innych osób.

8.5 Prawo do sprzeciwu

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w działaniach opisanych powyżej. W tym drugim przypadku jest to możliwe tylko wtedy, gdy działanie jest związane z (1) wykonaniem zadania w interesie publicznym lub z wykonywaniem zadania w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej lub (2) ochroną uzasadnionych interesów naszych lub stron trzecich.

Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, podstawowymi prawami i wolnościami.

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, niezależnie od tego, czy jest to przetwarzanie początkowe, czy dalsze, masz prawo w dowolnym momencie i bezpłatnie wnieść sprzeciw, wobec tego przetwarzania, w tym w przypadku profilowania, o ile dotyczy to marketingu bezpośredniego. Jeśli zgłosisz taki sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

8.6 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych. Oznacza to, że dane osobowe muszą zostać przez nas usunięte bez zbędnej zwłoki. Prawo to ma zastosowanie, jeśli wystąpi którakolwiek z następujących sytuacji:

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofujesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z prawem europejskim lub belgijskim;

Jeśli zażądasz usunięcia swoich danych osobowych, usuniemy dane osobowe, chyba że wystąpi którakolwiek z następujących sytuacji (wyjątków):

 • Przetwarzanie jest częścią korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • Skreślenie nie ma zastosowania ze względu na interes ogólny w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • Usunięcie nie ma zastosowania ze względu na potrzebę archiwizacji w interesie publicznym lub do celów statystycznych;

Obowiązuje prawny obowiązek przechowywania danych; lub

 • Usunięcie nie ma zastosowania, biorąc pod uwagę instytucję, wykonanie lub uzasadnienie roszczenia prawnego.

8.7 Prawo do odwołania zgody

Jeśli wyraziłeś zgodę na określone przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Staramy się, aby wycofanie zgody było tak proste, jak możliwe jest wyrażenie zgody, o ile to możliwe.

8.8 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach

Gdy Twoje dane osobowe są wykorzystywane w kontekście zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach i gdy decyzje te mają skutki prawne lub inne znaczące konsekwencje, możesz poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania Twoich danych. Jeśli sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu, zatrzymamy lub ograniczymy przetwarzanie, chyba że istnieją ku temu ważne powody.

9 Do kogo kierować pytania lub ewentualne skargi dotyczące prywatności?

Jeśli po przeczytaniu niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności masz dalsze pytania lub uwagi dotyczące gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych, zawsze możesz skontaktować się z nami pod następującym adresem e-mail: info@soterics.com.

Ponadto mają Państwo prawo do zgłaszania wszelkich uwag i spostrzeżeń lub skarg do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym mieszkasz, w miejscu, w którym pracujesz lub w miejscu, w którym miało miejsce domniemane naruszenie. W Polsce możesz złożyć skargę do organu ochrony danych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

+48 (022) 531-03-00

https://www.uodo.gov.pl/pl/526/2464

Ponieważ jesteśmy zaangażowani w nasze wzajemne relacje, prosimy, aby zawsze najpierw skontaktować się z nami, abyśmy mogli wypracować rozwiązanie tego, co leży u podstaw Twojej skargi.

10 Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności

Nasza organizacja i nasza strona internetowa to dynamiczne i innowacyjne środowisko. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może zostać zmienione, jeśli wymagają tego nasze usługi lub obowiązujące przepisy. Oznacza to, że nieustannie staramy się zapewnić lepszą obsługę dostosowaną do Twoich potrzeb. Możliwe, że pojawią się nowe aplikacje, w których będziemy zbierać lub przetwarzać Twoje dane osobowe w inny sposób. Oczywiście poinformujemy Cię o ważnych zmianach w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, a w razie potrzeby poprosimy Cię o zgodę.